Складова маркетинг-стратегії

Маркетинг — надзвичайно важлива складова стратегії розвитку компанії в цілому. Саме тому вкрай важливо правильно сформувати маркетингову стратегію, в якій будуть чітко прописані всі складові, які дозволять реалізувати маркетингові цілі. Першочергово у розробці маркетинг-стратегій важливо визначити склад документа. На жаль, не кожен підприємець-початківець здатний самостійно зробити це.

Опанувати цю та інші важливі теми допоможе навчальна програма від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта». На сайті http://online.novaposhta.education можна зареєструватися на онлайн-інтенсив, де досвідчені практики бізнесу у форматі записаних відео-лекцій розкажуть про складові маркетингових стратегій та інші корисні навички для підприємців.

Поточне позиціонування фірми

Для початку кожному власнику бізнесу потрібно визначити поточне позиціонування компанії. Потрібно зафіксувати, яке місце займає фірма щодо продуктового портфелю та ринку, де вона здійснює свою діяльність, стратегій ціноутворення тощо. Дані описи повинні робитися по фірмі в цілому, а також в усіх напрямках діяльності.

Вкрай важливо, щоб цільове позиціонування компанії містило фактичні ключові показники. Також бажано, щоб поточне позиціонування мало опис організаційно-функціональної структури компанії із заглибленням у маркетингові функції.

Ключові цільові показники кожної компанії:

 • виручка від продажу товарів або надання послуг;
 • частка ринку;
 • популярність представлених брендів.

Важливість аналізу ринку

Основною складовою маркетингових стратегій вважається аналіз ринків, де працює компанія. В даному розділі маркетинг-стратегії важливо описати наступну інформацію:

 • джерела даних, які використовуються для проведення аналізу;
 • опис кожного сегмента ринку;
 • аналіз цінової політики із зазначенням конкретних категорій товарів або послуг;
 • аналіз каналів реалізації продукції;
 • аналіз конкурентів в конкретних сегментах ринку;
 • перелік основних факторів, від яких залежить розвиток всіх сегментів ринку;
 • висновки на підставі проведеного аналізу.

Для збору інформації можуть бути використані відкриті джерела, а також закриті звіти щодо проведених маркетингових досліджень, які можна придбати.

SWOT-аналіз

Крім аналізу ринку, вкрай важливо провести SWOT-аналіз компанії, який містить в собі сильні та слабкі сторони фірми, а також можливості та загрози зовнішнього середовища. За результатами аналізу також складається докладний звіт. Надалі при розвитку компанії можуть бути використані і інші інструменти стратегічного аналізу, але в першу чергу важливо почати зі SWOT.

Аналіз ризиків

Важлива складова маркетингової стратегії — визначення та якісна оцінка основних ризиків зі складанням «карти ризиків фірми». В першу чергу потрібно перевірити, чи є у компанії ризики, які можуть виникнути з високою часткою ймовірності, а також ті, що можуть сильно вплинути на підсумковий розвиток та успіх бізнесу. Якщо такі ризики є, необхідно скласти програму заходів та план дій, які спрямовані на зниження ймовірності появи та мінімізацію впливу ризиків.

Якісний аналіз при складанні маркетингових стратегій повинен грамотно проводитися щодо наступних типів ризиків:

 • політичних;
 • ринкових (цінових);
 • конкурентних;
 • економічних;
 • кредитних;
 • валютних;
 • технологічних та технічних;
 • організаційних та правових;
 • надзвичайних.

Розглядаючи найпесимістичніші варіанти розвитку компанії, важливо встановити перелік заходів, своєчасна реалізація яких дозволить мінімізувати вплив конкретних ризиків і забезпечить беззбитковість бізнесу.

Складання резюме

Незважаючи на те, що в маркетингових стратегіях першою складовою є резюме, його потрібно складати в найостаннішу чергу, коли вже відомий опис всіх інших розділів.