Що потрібно знати про поводження з небезпечними відходами

В процесі виробничої діяльності багато підприємств створюють небезпечні для довкілля і здоров'я людей промислово-побутові відходи. Такі речовини можуть повторно використовуватися, втім, у більшості випадків виникає необхідність їх вивозу і подальшої утилізації.

Загалом небезпечними відходами називаються матеріали, що несуть збитки або потенційно шкідливі для здоров'я людей і/або навколишнього середовища. Поводження з такими відходами пов'язано з ретельною обробкою і належною їх утилізацією, і займаються цим спеціалізовані компанії, зокрема на сайті https://utilizatsiya.com.ua/ ви дізнаєтесь про діяльність ООО «ЮПИТЕР ЭКО», яка має значний досвід збору, перевезення, зберігання, знешкодження утилізація небезпечних промислових, хімічних, лабораторних відходів, а також просрочених товарів.

Класифікація небезпечних відходів

Небезпечні відходи можуть бути твердими, рідкими, газоподібними, небезпечні відходи 1-4 класу можуть бути побічним продуктом виробничих процесів або викинутих комерційних/промислових продуктів. Як правило, небезпечні відходи класифікуються чотирма класами небезпеки:

  • Включені в список небезпечних - неспецифічні відходи, відходи конкретного джерела і комерційні продукти хімічної промисловості.
  • Характерні - продукти не зазначені в списку, але вважаються небезпечними, якщо мають корозійні, легкозаймисті, реактивні або токсичні властивості.
  • Універсальні - широко генеруючі відходи, включаючи батарейки, пестициди, ртутномістні відходи і лампочки. Існує також пропозиція додати фармацевтичні відходи до цієї категорії.
  • Змішані - це продукти, які можуть бути класифіковані двома або більше категоріями з перерахованих вище.

Утилізація небезпечних відходів

Ефективна програма управління небезпечними відходами визначається в рамках процесу переробки та сортування сміття. Компанія з вивезення небезпечних відходів стежить за навчанням співробітників в корпоративних центрах. Небезпечні виробничі відходи найбільш ефективно управляються програмами, спрямованими на:

  • Скорочення;
  • Переробку;
  • Повторне використання;
  • Належну утилізацію.

Інформація про правила, програми навчання та оформлення паспорта на небезпечні відходи, може бути отримана в Міністерстві природних ресурсів та екології України і державних регулюючих органах. Утилізація небезпечних відходів стає найбільш складним процесом, оскільки включає в себе набагато більше, ніж просто утилізація відходів.

Вітчизняне законодавство досить специфічне в тому, як і де небезпечні побутові відходи необхідно утилізувати. Для більшості компаній, виробництв і корпорацій, співпраця по утилізації небезпечних відходів набагато простіша з  компаніями, що спеціалізуються на вивезенні та утилізації небезпечних відходів.

Пошук компанії з вивезення небезпечних відходів

Існує ліцензія на небезпечні відходи 1-4 класу і багато шанованих компаній з розміщення небезпечних відходів, які будуть працювати з секторі бізнес для бізнесу B2B, щоб визначити свої потреби, розробити безпечну і ефективну програму управління відходами.

Професійна компанія з вивезення та утилізації небезпечних відходів, зокрема ООО «ЮПИТЕР ЭКО», забезпечить вас повним спектром інформації про те, як відходи вивозяться, обробляються, зберігаються і знищуються. Професіонали в цій зоні сервісу також приїдуть на ваше виробництво і допоможуть розробити план по скороченню відходів виробництва і план коригувальних дій, який допоможе оптимізувати виробництво у відповідність з державними та місцевими законодавчими нормами.

Для того щоб розробити ефективний план утилізації небезпечних відходів, компанія повинна проаналізувати і оцінити ситуацію. Робота з підприємствами, які спеціалізуються в галузі управління небезпечними відходами, гарантує повноцінний і ретельний збір і вивезення небезпечних відходів.