Впровадження АСКОЕ - вірний шлях до максимального енергообліку і економії енергоресурсів

Економія і достовірний облік споживаної електроенергії - актуальне завдання підвищення енергоефективності в промисловості, цивільному будівництві, житлово-комунальному господарстві. Точний енергооблік дозволяє підтримувати конкурентоспроможність в умовах постійно зростаючих тарифів. Без цього неможливо відстежити ефективність заходів, включених в програму енергозбереження. Найважливішим кроком до досягнення точного обліку енергоспоживання є впровадження АСКОЕ.

Система АСКОЕ - що це таке?

Автоматизована система обліку електроенергії (АСКОЕ)- це технологічне рішення, яке забезпечує:

- дистанційний збір даних з інтелектуальних приладів обліку;
- передачу отриманої інформації в особистий кабінет оператора;
- обробку переданих даних з подальшою вивантаженням в інформаційні системи - 1С, ГІС ЖКГ та інші.

Саме ці завдання поставлені на ТОВ «ЕНЕРДЖИ ЛАЙН», яке здійснює постачання електроенергії, а завдяки власній розробці - програмному забезпеченню ЕНЕРГОЦЕНР, інтегрованому в АСКОЕ, досягається максимальний облік, і економія енергоресурсів.

Система автоматизованого контролю за відпуском та споживанням електроенергії забезпечує достовірний облік, який одночасно вигідний ресурсопостачальним організаціям, господарюючим суб’єктам, власникам житла і державі. Удосконалення технологій обміну даними дозволило істотно спростити комерційний облік енергоресурсів, знизити вартість його впровадження.

Впровадження АСКОЕ дозволяє автоматизувати облік, домогтися його максимальної точності, отримати аналітичну інформацію, яка необхідна для розробки і коригування програм з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності. Ці дані прийнято називати «свідчення АСКОЕ». Що це таке, простими словами не скажеш. Для цього потрібно, перш за все, розуміти, як розшифрувати «АСКОЕ», розкласти цей складний кризовий явище на складові.

АСКОЕ: розшифровка абревіатури

Термін розшифровується так: Автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Розкладемо це визначення на два поняття, які є його складовими:

1. Автоматизована система - це набір організаційно-технічних інструментів для вироблення управлінських рішень, які засновані на автоматизації обміну даними.

2. Комерційний облік електроенергії - це вимір кількості відпущеної і спожитої електричної енергії при взаєморозрахунках між споживачем і енергозбутової компанією. Він включає в себе збір, зберігання, обробку та передачу даних, отриманих з індивідуальних і колективних приладів обліку.

Таким чином, АСКОЕ - це організаційно-технічна система автоматизованого обліку відпущеної та спожитої електроенергії для досягнення точності взаєморозрахунків між постачальниками і споживачами.

АСКОЕ: принцип роботи

Розглянемо докладніше АСКОЕ: як працює, з чого складається, для чого використовується. Автоматизована система обліку електричної енергії - трирівнева структура.

Нижній рівень складають інтелектуальні прилади обліку (розумні лічильники) електроенергії з цифровими виходами. Вони забезпечують безперервне вимірювання параметрів споживання енергоресурсу в певних точках і передачу даних на наступний рівень без участі обхідників і контролерів. Для зняття показань і обслуговування системи АСКОЕ досить одного диспетчера.

Середній рівень являє спосіб передачі інформації. Він складається з пристроїв збору та передачі даних, які забезпечують цілодобове опитування приладів обліку в режимі реального часу і передають інформацію на верхній рівень.

Верхній рівень - це центральний вузол збору і обробки інформації, на який надходять дані з усіх пристроїв збору та передачі, включених в систему. На цьому рівні використовується програмне забезпечення АСКОЕ (особистий кабінет), яке робить можливими візуалізацію та аналіз отриманої інформації, підготовку звітної документації, нарахування оплати за показаннями, тощо.

Передача даних АСКОЕ і зв’язок між елементами системи забезпечується протоколами пересилання невеликих обсягів інформації по дротових або бездротових каналах. Порівняння технологій АСКОЕ показує, що оптимальним рішенням для зняття показань як в межах міста, так і в сільській місцевості, є системи автоматизації комерційного обліку, які використовують бездротової протокол LPWAN.передачі невеликих за обсягом даних на дальні відстані, розроблена для розподілених мереж телеметрії.

Відповідно до трирівневої структури, принцип дії АСКОЕ можна представити у вигляді наступного алгоритму:

- електролічильники посилають сигнал на пристрій збору даних.
- дані, отримані з приладів обліку, передаються на сервер збору і обробки інформації.
- інформація обробляється операторами АСКОЕ із застосуванням спеціально розробленого програмного забезпечення.

Дані, отримані за допомогою АСКОЕ, використовуються для коректного нарахування споживачам плати за послугу енергопостачання.