Екологічні проблеми Калуша 31 серпня обговорять вітчизняні та міжнародні експерти

5 липня цього року міський голова Ігор Насалик на своїй прес-конференції повідомив журналістам, що він ініціював проведення у Калуші «круглого столу» стосовно розв’язання наших екологічних проблем за участю вітчизняних та міжнародних екологічних і фінансових організацій. Потреба у цьому заході, за його словами, виникла через бездіяльність у цьому напрямку Івано-Франківської ОДА.
Переглядів: 300

І ось цього тижня на адресу Калу­ського міського голови надійшов лист від директора Національного інституту стра­тегічних досліджень Андрія Єр­мо­лаєва з приводу проведення у нашому місті 31 серпня 2011 року засідання круг­лого столу з проблеми запобігання транс­граничної еколого-техногенної надзвичайної ситуації внаслідок не­гативних змін екологічного стану Ка­луської промислово-міської агломе­ра­ції.

Враховуючи загрозливу еколого-тех­ногенну ситуацію на солевидобувних рудниках Карпатського регіону, що може призвести до негативних наслідків трансграничного масштабу зі значними матеріальними втратами, Національний інститут стратегічних досліджень разом з «Проектом Європейської комісії із запобігання, готовності та реагування на природні та техногенні катастрофи (PPRD East)» планує запропонувати для обговорення такі питання:

аналіз і оцінка ризиків виникнення транскордонної водно-екологічної над­звичайної ситуації у басейні р. Дні­стер;

заходи щодо стабілізації еколого-техногенної ситуації в зоні Калуської промислово-міської агломерації;

формування механізму прийняття рішень та виконання заходів з мінімізації ризиків надзвичайної ситуації у басейні р. Дністер.

Для участі в роботі «круглого столу», вказується у листі, бу­дуть запрошені представники органів державної влади, Про­грами розвитку ООН, Європейської комісії, Фонду глобального навколиш­нього середовища, Європейського бан­ку реконст­рукції і розвитку, посольства Республіки Молдова в Україні, ана­лі­тичних установ, громадських об’єднань, а також провідні нау­ковці, експерти  та представники засобів масової інфор­мації.

А.Єрмолаєв звернувся з проханням до Ігоря Насалика разом з представ­никами міської громади взяти участь у засіданні «круглого столу» та надати всебічне сприяння підготовці та про­веденню цього заходу.