Земельні ділянки пільговикам у Калуші розподілятиме громадська комісія. ПОЛОЖЕННЯ+СКЛАД

Калуська міська рада прийняла рішення "Про Положення про громадську комісію Калуської міської ради з питань розподілу земельних ділянок пільговим категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС)".

Депутати затвердили Положення про громадську комісію з питань розподілу земельних ділянок пільговим категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС) та склад громадської комісії, інформують ”Вікна”.

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську комісію з питань розподілу земельних ділянок пільговим категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС)


Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1.
Громадська комісія з питань розподілу земельних ділянок пільговим категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС)  (далі – громадська комісія) є консультативно-дорадчими органом міської ради, яка створена з метою залучення представників громадськості міста до участі в процесі розподілу земельних ділянок пільговим категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС), здійснення всебічного громадського контролю.

Стаття 2.
Громадська комісія обирається з числа членів громади пільгових категорій (учасники АТО, учасники бойових дій, ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС).
Склад громадської комісії формується на принципах прозорості та публічності.
До складу громадської комісії не можуть бути обрані посадові особи виконавчих органів ради, депутати міської ради.
Кількісний склад громадської комісії 7 осіб.
Члени комісії працюють на громадських засадах.

Стаття 3.
Громадська комісія вивчає, розглядає первинні документи, які подані претендентами на отримання земельних ділянок в межах чинного законодавства, здійснюють громадський контроль за виконанням рішень міської ради щодо виділених земельних ділянок.

Стаття 4.
Це Положення, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням міської ради на пленарних засіданнях сесій.


Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ КОМІСІЇ

Стаття 5.
Громадська комісія організовує свою роботу шляхом проведення засідань.
При необхідності – ухвалені рішення на засіданні громадської комісії, можуть бути рекомендовані до винесення на розгляд постійних комісій міської ради в порядку передбаченому Регламентом міської ради.

Стаття 6.
Громадська комісія на першому своєму засіданні обирає голову комісії, заступника (заступників) голови комісії і секретаря комісії.

Стаття 7.
Голова громадської комісії організовує її роботу і відповідає перед міською громадою за її діяльність.
Голова громадської комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами міськради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами; організовує роботу для реалізації висновків і рекомендацій (рішень) комісій.

Стаття 8.
Заступник голови громадської комісії виконує функції голови комісії за його дорученням або у зв’язку з неможливістю ним виконувати ці функції.

Стаття 9.
Секретар громадської комісії виконує функції голови комісії за його дорученням або у зв’язку з неможливістю ним або його заступником виконувати ці функції.
Секретар громадської комісії веде її документацію, організовує контроль реалізації висновків і рекомендацій (рішень) громадської комісії.

Розділ 3. ЗАСІДАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ

Стаття 10.
Основною організаційною формою роботи громадської комісії є її засідання.
Засідання громадської комісії скликається її головою.
Голова  або представник громадської комісії має право дорадчого голосу при обговоренні питань на відповідній постійній депутатській комісії.

Стаття 11.
Засідання громадської комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість  від загального складу комісії.

Розділ 4. ПИТАННЯ, ВІДНЕСЕНІ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ КОМІСІЯ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ

Стаття 12.
Громадська комісія розглядає питання щодо розподілу земельних ділянок пільговим категоріям громадян (учасникам бойових дій, учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС).

Стаття 13.
Громадська комісія подає свої пропозиції з питань, зазначених ст.12 цього Положення,  у формі протоколу засідання на розгляд відповідних постійних депутатських комісій для врахування при прийнятті рішень.

Стаття 14.
Рішення громадської комісії ухвалюються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії та секретарем, а у разі його відсутності голови - заступником голови і секретарем комісії.
Представник громадської комісії має право згідно з Регламентом міської ради при розгляді відповідного питання на пленарному засіданні міськради на виступ чи співдоповідь.

Склад громадської комісії
з питань розподілу земельних ділянок пільговим категоріям громадян

Гаврилів П.І. — заступник голови правління калуського територіального об’єднання ветеранів Афганістану

Касянчук В.В. — член спілки Союзу чорнобильців

Лях С.Р. — заступник голови правління громадської організації «Спілка учасників АТО Прикарпаття»

Найда М.М. — член громадської організації «Спілка учасників АТО Калущини»

Родякін С.Б. — заступник голови громадської організації «Спілка учасників АТО «Прикарпаття»

Стовбан В.В. — заступник голови громадської орагнізації «Сім’я захисника»

Табачук І.А. — заступник голови громадської організації «Спілка учасників АТО Калущини»