Калуські податківці розповіли про порядок внесення в Реєстр неприбуткових установ та організацій бюджетних установ

Калуська ОДПІ, в зв'язку з численними запитами, повідомляє про порядок внесення в Реєстр неприбуткових установ та організацій бюджетних установ.
Переглядів: 347

Згідно п.14.1.17 п. 14.1. ст. 14 Кодексу визначено, що бюджетна установа – це установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі БКУ), повідомили “Вікнам” у Калуській ОДПІ.


Відповідно до п.12 ст.2 БКУ під бюджетними установами розуміють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів.

Бюджетні установи є неприбутковими.


Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису – основного планового фінансового документа, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов»язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.


Отримані в установленому порядку бюджетними установами кошти як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки  та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ) належать до доходів бюджету і використовуються бюджетними установами на цілі, визначені ст. 13 БКУ.


Таким чином враховуючи положення БКУ, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) , членів органів управління та інших пов”язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету.


Відповідно до ст. 141 ГКУ державні установи для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави. Поряд з цим , органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками та /або членами благодійної організації (ч.3 ст. 131 ГКУ). При цьому , враховуючи положення БКУ, всі активи бюджетної установи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення зараховуються до доходу бюджету.


З огляду на вищевикладене міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та установи і організації, утворені ними, які є бюджетними установами, можуть бути включені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства. 


Слід зазначити, що відповідно до п. 34 п.4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу до затвердження Кабінетом Міністрів України такого порядку діє Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом МФУ від 24.01.2013р. № 37 , зареєстроване у МЮУ 14.02.2013р за № 267/22799.