Більше вугілля і мазуту. Калуська ТЕЦ планує мінімізувати витрати газу

26 травня в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України оприлюднили повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.
Калуська ТЕЦ планує зменшити витрати газу, а більше спалювати вугілля та мазуту. Фото: eform.energy

А саме: державне підприємство «Калуська теплоелектроцентраль — Нова» інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

Як випливає з опису планової діяльності, основне проєктне паливо Калуської ТЕЦ — вугілля та природний газ, для підсвітки факелу при роботі на вугіллі — мазут М-100. Причому основним паливом котлів №№ 1 і 2 є вугілля марки ГР, а котлів №№ 3 і 4 — природний газ. .

У результаті планованої діяльності передбачається використовувати чотири види палива (вугілля марки ГР, природний газ, мазут або його замінники) на всіх чотирьох котлах. У повідомленні йдеться:

«Планується, що всі котли будуть використовувати і природний газ і вугілля в якості основного палива, для підсвітки факелу при роботі на вугіллі, планується до використання мазут або його замінники».

Метою планованої діяльності підприємства є можливість використання альтернативних видів палива природному газу для мінімізації його споживання у зв’язку із високою ринковою ціною та гострим дефіцитом; збільшення діапазону маневреності по виробництву теплової та електричної енергії;  зниження собівартості пару, що виробляється котлоагрегатами станції, зазначено далі. Стала експлуатація даного об’єкту забезпечить зменшення використання природного газу, підвищить енергоефективність функціонування існуючої системи комунальної інфраструктури і сприятиме залученню інвестицій для майбутнього розвитку системи, створення (збереження) робочих місць та додаткові надходження коштів в державних бюджет, ідеться в повідомленні.

На Калуській ТЕЦ встановлено чотири енергетичні пиловугільні котли, введені в експлуатацію у 1967-1970 роках, та стільки ж турбогенераторів, які були введені в експлуатацію у 1967-1969 роках. Пальники розраховані на спалювання вугільного пилу, природного газу і мазуту. Димові гази діляться на два потоки i проходять трубу Вентурі, скрубер i димовсмоктувач та подаються в існуючу димову трубу висотою 180 метрів та діаметром 6 метрів.

Щодо екологічних обмежень, то в повідомленні зазначено, що при експлуатації об’єкта будуть  дотримуватись нормативи чинного природоохоронного законодавства, а викиди повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати гранично допустимі нормативи. У повідомленні зазначається:

«Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства».

Додаткові території використовуватись не будуть, оскільки котельне обладнання розташовано в існуючих будівлях. Також зазначено, що додаткове розширення вже встановленої санітарно-захисної зони підприємства не потребується. Джерела та види можливого впливу на довкілля: викиди парникових газів від спалювання палива та викиди забруднюючих речовин від спалювального обладнання та допоміжних дільниць ТЕЦ.

Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення та надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля - визначення допустимості чи обґрунтування недопустимості провадження планованої діяльності та визначення екологічних умов її провадження.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема, на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, стартувало 26 травня. Упродовж 20 робочих днів з цієї дати можна подавати зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості.

Зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035; контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки (gladun@menr.gov.ua; ovd@menr.gov.ua; тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-20-89, +38 (044) 206-31-07).