У Калуській окружній прокуратурі наявна вакантна посада

Приймання документів завершується червня 2021 року (включно).
Переглядів: 1288
У Калуській прокуратурі є вакантна посада

У Калуській окружній прокуратурі наявна 1 тимчасово вакантна посада, яка може бути заміщена за результатами добору.

Участь у доборі мають право брати особи які:
— на день набрання чинності Законом України від 19.09.2019 № 113-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» (тобто станом на 25.09.2019) не займали посаду прокурора;
— є громадянами України;
— мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше двох років;
— володіють державною мовою.

Згідно з частиною шостою статті 27 Закону України «Про прокуратуру» не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка:
1) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
2) має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків прокурора;
3) має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Приймання документів завершується 5 червня 2021 року (включно).

Особа, яка претендує на участь у доборі, подає шляхом:
— надсилання засобами поштового зв’язку (з описом вкладення) у паперовій формі на адресу: 01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15 (номер телефону для довідок з питань добору — 200-74-04)
або

— в електронній формі на адресу електронної пошти: dobir1_okr@gp.gov.ua
такі документи:
1) письмову заяву про участь у доборі кандидата на посаду прокурора в окружній прокуратурі (посада з переліку вакантних і тимчасово вакантних посад не зазначається);
2) копію паспорта громадянина України та копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
3) анкету кандидата на посаду прокурора, що містить інформацію про особу, та автобіографію;
4) копію документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання;
5) копію трудової книжки;
6) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я (медична довідка форми № 122-2/о про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричного оглядів і сертифікат форми № 140/о про проходження профілактичного наркологічного огляду);
7) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
8) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
9) письмову згоду на збирання, зберігання та використання інформації про неї з метою оцінки готовності особи до роботи на посаді прокурора та проведення щодо неї спеціальної перевірки;
10) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання;
11) декларацію доброчесності і родинних зв’язків (правила заповнення та подання декларації доброчесності та родинних зв’язків);
12) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, що подана відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особа засвідчує правильність документів, які вона надає, своїм власноручним підписом (у випадку надсилання електронних документів – кваліфікованим електронним підписом).