Насалик поширив…компромат на Удовенка

Сталося це на сесії районної ради, яка відбулася минулого четверга. У півгодинному виступі депутат Верховної Ради торкнувся питання свого виходу з фракції „Наша Україна” і УНР зокрема (докладніше читайте у „Вікнах”, № 2 за 2003 рік) і навколоющенківського оточення, а також прикрих поразок і прорахунків, яких допустилася фракція з часу приходу до парламенту, так і не змігши утвердитися в ньому як найпотужніша політична сила, яка отримала перемогу на виборах.
Переглядів: 621

У сесійній залі були присутні ярі противники виходу Ігоря Насалика з фракції Віктора Ющенка, представники кількох громадсько-політичних організацій Калущини далеко позапенсійного віку, які ведуть гостру «боротьбу» з Насаликом-«зрадником» на сторінках радівської газети. Коли ж нардеп запросив до відкритого діалогу, ніхто з них навіть не спромігся поставити запитання, не те, щоб вступити у відкриту полеміку.
Оприлюднення народним депутатом компромату на голову Народного руху України Геннадія Удовенка (із розшифрованих записів майора Мельниченка) стало подією у політичному житті нашого міста. Поганенькі ксерокопії з оригіналу розмови Удовенка з Кучмою розійшлися містом, як у давні часи підпільні і заборонені листівки.
Інформацію з рук народного депутата уже ніхто не наважиться назвати фальшивкою, яку подають Інтернет-видання. Це вже серйозно.
Подаємо розшифровану з плівок Мельниченка розмову Г.Удовенка з Л.Кучмою, яка відбулася 20.09.2000 року.
УДОВЕНКО: І останнє, Леонід Данилович, ну, дiйсно, ми на гранi банкрутства. Ну, немає в мене нiяких… Я ж бюджетник був. Я ж усе був на бюджетi. Нiяких у мене, знаєте, комерцiйного хисту немає. Бакай ще був, я вас просив, Бакая немає. От. Там нам трошки однiй фiрмi пiдкидали газовий конденсат, а вона нам підкидала. Ми зараз голi, у нас нiчого немає. Ви обiцяли минулий раз якось…
КУЧМА: Я счас подумаю, як пiдтримать. Я допоможу.
УДОВЕНКО: Так щоб ви знали, якi у нас, у нас, ну, витрати так,щоб щомiсячно приблизно 25-ЗО тисяч доларiв. Оце на всю партiю, це в нас, значить, 200-300 тисяч на рiк, півтора мiльйона виток, оце наш. Причому, ми не утримуємо постiйних організацiй так, як iншi партії. А потiм теж, Леонiд Данилович, з нашої фракцii жодна людина не вийшла ще. Єдина фракцiя в парламентi, нiхто не вийшов. У нас 20, у Костенка 21. Сьогоднi я там Федорин є такий, я з Федориним розмовляв, може вiн до нас перейде у фракцiю. Ну, там три-чотири чоловiки. Конєшно, полiтично ми повинні вести лiнiю на…
КУЧМА: Ну, там по Юлi то все одно, як кажуть, рiшення буде прийнято.
УДОВЕНКО: Ну, це ненормально, безумовно, що така рiч: чоловiк сидить, i у нас… Правда, iсторiя знає таке, коли Молотова жiнка Жемчужная…
КУЧМА: Нє, ну, слухай, нужно проверiть, там нема нiчого на нас. Там все…
УДОВЕНКО: Нi! Я все прекрасно…
КУЧМА: Вiн же пiдписував, вона сама, стерва, не пiдписувала, заставляла його пiдписувать. В основному його пiдписи стоять…
УДОВЕНКО: Леонід Данилович, у нас…
КУЧМА: ... пiд документами офiційними. Ми ж тiльки сiчас нам Кiпр почав давати документи. До цього часу не було ж нi правової бази, щоб отримати документи. Тому как чо, так пiзно. До того ж ранiше не було. Ви знаєте, що тiльки пiсля того, як Лазаренко вже попався, почалась, так сказать, епопея, що Українi почали всi допомагать.
УДОВЕНКО: Добре, Леонiде Даниловичу, з „Батькiвщиною” у нас нема вiдносин. І ми у себе i я скрiзь публiчно говорив, шо ми можемо з Костенко вести переговори про об’єднання, але ж Костенко виступає блоком з „Батькiвщиною”, тому про яке об’єднання говорити?
КУЧМА: Наскiки в мене є iнформацiя, значить, позицiї самого Костенко всерединi Українського Народного руху дуже похитнулись. Вiн не користується нiякою повагою в регiонах.
УДОВЕНКО: Ну, нам треба все рiвно з ними, з Костенком, з Червонiєм, Осадчев там. Осадчев заявив в ,,Вечiрньому Києвi”, що Удовенка президент спецiально направив в Рух, щоб розвалити Рух. Оце ось була… Безумовно, це дуже обiдно, що так навпаки…
КУЧМА: Но вас особисто запросив Чорновiл [нерозбірливе слово].
УДОВЕНКО: Да, i з вами це дiйсно погоджувалось.
КУЧМА: Погоджувалось, iще працював там навiть…
УДОВЕНКО: Ну, так воно, в принципi, насправдi воно є, що я ваша людина, бо президент — це людина, це вони безумовно знають, бо я скрiзь в iнтерв’ю, на прес-конференцiях, в Русi там я бiльш гостро. А так ми підтримуємо курс реформ президента. Прекрасно вчора виступав в мiжнародному iнститутi лiнгвiстики i права, 500 студентiв було. Я їм сказав: ,,От я Леонiду Даниловичу говорив, чому прекраснi реформи 94-го року, які вiн запропонував, не спрацювали. Тому, що у нас єсть у якомусь районi там, мені називали, 20 рокiв сидить. Був першим секретарем райкому партiї, а тепер головою райадмiнiстрацiї. То як вiн там це все переламає?” Вiн не буде вашим сторонником. Навiщо йому ваше…
КУЧМА: Значить, я пiдтримую, я фiнансово буду пiдтримувати.
УДОВЕНКО: Дай вам бог здоров’я.
КУЧМА: Вам також, тримайтеся. Ми завтра зустрiчаємось на [нерозбірливе слово].
УДОВЕНКО: Да, завтра з фракцiєю, да. Я говорив же, щоб, ,,от треба, щоб з нами президент зустрiвся i там трошки iн’єкцiї дав”.

КУЧМА: [смiється, вiдповiдає по телефону] Ало! Я з Гайдуком переговорив, йому сказав, щоб… Каже, повiрте менi, що цi хлопцi не такi безобiднi, чi як вiн там скромно сказав. Як вони розказують. Вони в боргах серйозних перед тiм самим… перед енергоринком, а те, що це, особисто вказiвку дала Юлiя Тимошенко, б..дь, я, каже, нiчого зробити не можу.