Виїзне засідання міжвідомчої робочої групи щодо полігону ГХБ та Домбровського кар’єру. ДОКУМЕНТИ

Вікна online отримали повний текст Протоколу виїзного засідання міжвідомчої робочої групи з вивчення ситуації, що склалася на полігоні токсичних відходів ТОВ «Оріана-Галев» і у Домбровському кар’єрі. Друкуємо повний текст Протоколу, адже саме непоінформованість людей, відсутність комунікації між жителями Калущини та владою породжують ситуації, які мали місце у Кропивнику. У цьому селі вже двічі люди самовільно перекривали розсолопровід, по якому розсоли закачують у шахтні виробітки. У ситуацію вже втрутилися правоохоронці.
Переглядів: 530

ПРОТОКОЛ
виїзного засідання міжвідомчої робочої групи з вивчення ситуації, що склалася на полігоні токсичних відходів  ТОВ «Оріана-Галев» і у Домбровському кар’єрі

06-07 грудня 2011 року             м. Калуш Івано-Франківська обл..

Головував: Соколов О.Л. – директор Департаменту екологічної безпеки  Міністерства екології та природних ресурсів України, заступник голови робочої групи.

Присутні:
Соколов О.Л. – директор Департаменту екологічної безпеки  Міністерства екології та природних ресурсів України, заступник голови робочої групи;
Плавюк В.С. – перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
Петрів В.І. – голова Калуської районної державної адміністрації;
Федунків В. С. – заступник начальника управління МНС України в Івано-Франківській області;
Стороженко С.А. – заступник начальника відділу цивільного захисту управління МНС України в Івано-Франківській області;
Вітрів А.Я. – начальник відділу державного нагляду з питань техногенної безпеки та аварійно-рятувальних формувань управління Держтехногенбезпеки в Івано-Франківській області;
Бойко М.М. – начальник  Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області;
Кравець Р.В. – головний спеціаліст відділу комплексного управління та економіки природоохоронної діяльності Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області;
Тимчишин І.М. – начальник відділу екологічного контролю водних об’єктів, атмосферного повітря та поводження з відходами Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області;
Яворський М.І. – головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області;
Погосова К.Т. – провідний фахівець відділу організаційного забезпечення Центральної міжвідомчої атестаційної комісії Управління забезпечення діяльності Державної інспекції техногенної безпеки України;
Спичак Ю.М. – генеральний директор ТОВ «НВП «Антрацит-Плюс Лтд»;
Хрущов Д.П. – д. г.-м. н., ст.н.с. Інституту геологічних наук;
Шехунова С.Б. – канд. г.-м. н., зав. лаб. Інституту геологічних наук;
Бервецький В.Ф. – виконавчий директор ПАТ «КиївЗНДІЕП»;
Мандрик О.М. – к.т.н., доцент, декан інженерно-екологічного факультету Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Семчук Я.М. – д.т.н., професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Кузьменко Е.Д. – д. г.-м. н., професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
Лисиченко Г.В. – чл.-кор. НАН України, д.т.н., заступник директора, зав. відділу проблем екологічної безпеки ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»;
Долін В.В. – представник ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»;
Яковлєв Є.О. – головний науковий співробітник НІСД, д.т.н.;
Іванюта С.П. – старший консультант НІСД, к.т.н.;
Корчинський І.Б. – директор ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана»;
Бирчак М.І. – виконавчий директор Прикарпатського державного підприємства «Спецгеологорозвідка»;
Зозуля І.І. – технічний директор Товариства з додатковою відповідальністю «Інститут Гірхімпром», академік Академії гірничих наук України;
Гайдін А.М.  – представник Товариства з додатковою відповідальністю «Інститут Гірхімпром»;
Садовий Ю.В. – заступник директора з наукової роботи, завідувач гірничо-геологічною лабораторією ДП «Науково-дослідний інститут галургії»;
Бараненко Б.Т. – колишній головний геолог заводу калійних добрив;
Стебницький В.М. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Івано-Франківської облдержадміністрації;
Матвійчук І.В. – перший заступник міського голови м. Калуша;
Романко Г.В. – заступник міського голови м. Калуша;
Мусіловський І.М. – заступник начальника управління Держтехноген-безпеки в Івано-Франківській області;
Пацак Р.Д. – заступник начальника головного управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації;
Лейбюк Т.П. – прес-секретар голови Івано-Франківської  обласної державної адміністрації;
Горлатова С.М. – заступник начальника відділу управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Калуської міської ради;
Головатчук І.М. – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Калуської міської ради
Дембич І.І. – заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Калуської міської ради;
Бабій Н.Й. – керуючий справами виконавчого комітету Калуської міської ради;
Довбенчук М.М. – голова громадської екологічної організації «Зелений рух Карпати»;           
Бусол В.В. – голова Івано-Франківської організації ПЗУ;
Іваницький В.В. – голова громадської організації «Альтернатива»;               
Малков М.В. – координатор програми Європейської комісії із запобігання, готовності та реагування на природні та техногенні катастрофи (PPRD);
Плотнікова Г.О. – асистент проектів ОБСЄ;
Секретар наради: Погребнюк О.А. – головний спеціаліст відділу екологічної безпеки Департаменту екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України.

Слухали 06.12.2011:
Соколова О.Л., який у вступному слові наголосив на необхідності  розроблення науково обґрунтованих поетапних планів вирішення накопичених проблем у зоні впливу місць захоронення відходів гексахлорбензолу (далі – ГХБ) ТОВ «Оріана-Галев» і Домбровського кар’єру. Зазначив, що необхідно розробити план першочергових заходів щодо попередження розвитку надзвичайної ситуації  у зоні впливу зазначених об’єктів, а також середньострокові та довгострокові заходи, спрямовані на вирішення накопичених екологічних проблем. Запропонував розпочати обговорення із розгляду ситуації в зоні впливу місць захоронення відходів ГХБ. Зокрема, відзначив, що відповідні природоохоронні заходи повинні відбуватися у трьох напрямках, а саме: вилучення і вивезення на знешкодження відходів ГХБ, наукове обґрунтування стосовно попередження розповсюдження ГХБ у водоносні горизонти та рекультивація очищених карт.

Обговорення ситуації у зоні впливу місць захоронення відходів ГХБ
Лисиченко Г.В. запропонував наступні види робіт стосовно поводження з відходами ГХБ ТОВ «Оріана-Галев»:
 провести на закритих картах полігону геофізичні дослідження для визначення параметрів товщі порід складування токсичних відходів;
 здійснити обстеження 10 наявних свердловин та  їх відновлення для гідрогеологічних спостережень;
 пробурити додатково 5-7 спостережних свердловин на потенційному шляху міграції ГХБ;
 здійснити оцінку результатів відбору проб, визначити міграцію ГХБ по водоносних горизонтах  та відповідні площі забруднення;
 за результатами досліджень визначитися стосовно заходів із попередження негативного впливу ГХБ на здоровя людей та довкілля, зокрема, щодо будівництва протифільтраційної завіси тощо.
Довбенчук М.М. зазначив щодо ігнорування рекомендацій  спільної Місії ООН та Комісії Європейського Союзу з ліквідації надзвичайної екологічної ситуації під час виконання заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайної екологічної ситуації на полігоні токсичних відходів і у Домбровському кар’єрі. Наголосив, що існують також захоронення небезпечних відходів у лісі неподалік від полігону та на борту Домбровського кар’єру. Рекомендував провести моніторинг у зоні впливу місць захоронення небезпечних відходів із залученням міжнародних експертів.
Хрущов Д.П. наголосив, що головним на цей час є вивчення ареалу розповсюдження ГХБ у водоносних горизонтах і визначення їх запасів та залишків. Запропонував очищувати нерекультивовані карти від ГХБ шляхом  видалення з подальшим знешкодженням. Також зазначив, що необхідно визначити залишкові концентрації ГХБ з метою розроблення запобіжних заходів щодо їх  нерозповсюдження по водоносних горизонтах і забезпечення безпеки для населення та довкілля.
  Малков М.В. запропонував здійснювати контроль вмісту ГХБ у ґрунті безпосередньо під час видалення з метою визначення фактичної коцентрації ГХБ у кожній партії.
Бараненко Б.Т. зазначив, що полігон займає площу 4,7 га, на ньому пробурено 13 свердловин, 7 з яких розташовано на самому полігоні, решта за його межами. Впродовж 15 років один раз на місяць велися забори проб води для аналізу на вміст ГХБ: при цьому тільки одна свердловина на території полігону мала перевищення ГДК за вмістом ГХБ. Запропонував зробити прокачку та ремонт 13 свердловин, а також додатково пробурити 2-3 свердловини на шляху можливої міграції ГХБ у водоносних горизонтах. Наполіг на необхідності ідентифікувати та визначити об’єми інших небезпечних речовин, які також захоронялися на  полігоні.
Соколов О.Л. зазначив щодо необхідності здійснення загальної інвентаризації небезпечних речовин у м. Калуші і Калуському районі.

Обговорення ситуації у зоні впливу Домбровського кар’єру
Кузьменко Е.Д. запропонував комплекс заходів по Калуському гірничопромисловому районі об’єднати під назвою «КОМПЛЕКСНИЙ ГЕОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ НА ТЕРИТОРІЇ КАЛУСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ». Вказав ділянки, завдання, виконавців та вартість робіт, за результатами яких має бути здійснено комплексну інтерпретацію геологічних, гідрогеологічних та геофізичних спостережень; узагальнено отримані дані; здійснено оцінку ситуації загалом та прогнозування небезпечних геологічних процесів, підготовлено вихідні дані для проектування. Зазначив, що загальна вартість робіт складає 8 665 000 гривень.
Зозуля І.І. запропонував завершити роботи, передбачені затвердженим проектом по Домбровському кар’єру; терміново скласти проект захоронення відходів на внутрішньому відвалі кар’єру, виконати роботи з гідроізоляції; скласти комплексний проект усунення негативних наслідків гірничої діяльності та реабілітації порушеного гірничими роботами ландшафту, зокрема, створення прісного озера; вирішити питання комплексного моніторингу природно-технічної системи для попередження надзвичайних ситуацій чи катастроф. Зазначив на недоцільності промислової переробки розсолів через відсутність достатніх обсягів насичених розсолів (близько 3 млн. м3/рік). Проте наголосив, що існують технології переробки розсолів шляхом будівництва невеликої установки. Наголосив, що перелік наукових досліджень повинен визначатися разом із проектантами робіт.
Гайдін А.М. запропонував створення прісного озера у Домбровському кар’єрі та курортної зони.
Садовий Ю.В. наголосив на цінності калійно-магнієво-сульфатних добрив для України. Запропонував першочергові заходи, зокрема, не затоплювати Домбровський кар’єр, а здійснити переробку розсолів Домбровського кар’єру. Наголосив на необхідності підготовки основних гірничо-геологічних (структурно-тектонічних, літологічних, гідрогеологічних) даних для створення комплексної моделі.
Семчук Я.М.  наголосив на відсутності достатнього наукового обґрунтування стосовно створення прісного озера у Домбровському кар’єрі. Запропонував для зменшення негативного впливу на довкілля Домбровського кар’єру спорудити навколо нього протифільтраційний бараж шляхом засипки дренажної траншеї глинистими породами або шляхом створення ін’єкційної завіси на зовнішньому борту кар’єра за допомогою тампонажних свердловин.
Корчинський І.Б. наголосив, що ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана», що до сьогодні займалося виконанням природоохоронних робіт з ліквідації рудника «Ново-Голинь» та рекультивації хвостосховищ № 1, 2 і  відвалів № 1,4, фінансування яких здійснювалось з Державного бюджету згідно  з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року № 485-р «Реструктуризація та ліквідація об’єктів підприємств гірничої хімії і здійснення невідкладних природоохоронних заходів у зоні їх діяльності», опинилось у дуже скрутній фінансово-економічній ситуації через відсутність фінансування на 2012 рік, що пов’язано як із реструктуризацією Мінпромполітики України та закінченням фінансування згідно відповідної програми, так і з тим, що ВАТ «Оріана» не фінансує завод у зв’язку з проведенням процедури його  банкрутства. Зазначив, що водночас завод виконує низку важливих природоохоронних заходів, зокрема, пониження рівня розсолів на хвостосховищі № 2, що покращує техногенно-екологічну ситуацію в регіоні навколо ймовірного прориву гранично наводненого тіла дамби; заповнення  розсолами  відпрацьованих пустот рудника «Ново-Голинь»; постійне моніторингове спостереження за просіданням надшахтних полів, станом  гідроспоруд  та динамікою рівня розсолів у Домбровському кар’єрі,  хвостосховищі № 2, шламонакопичувачі. У випадку невирішення питання фінансування ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» у 2012 році зазначені роботи виконуватися не будуть, що може призвести до виникнення надзвичайної екологічної ситуації.
Яковлєв Є.О. зазначив про необхідність здійснення першочергових заходів: геодезичних і геофізичних досліджень, а також створення системи моніторингу на їх основі.

Слухали 07.12.2011:
Матвійчук І.В. наголосив на необхідності створення стратегії розвитку Калуського району, визначення цілей та відповідних планів.
Бервецький В.Ф. запропонував відповідно до наявних напрацювань по Домбровському кар’єру спільно з генеральним проектувальником визначити перелік необхідних інженерно-вишукувальних робіт для будівництва, на основі якого скласти кошториси їх вартості.
Малков М.В. наголосив на можливості залучення міжнародної фінансової допомоги  за умови офіційного звернення та надання затвердженого  переліку чітко визначених заходів та робіт.
Довбенчук М.М. запропонував створити у м. Калуші окремий підрозділ Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області.

В обговоренні взяли участь: Плавюк В.С., Долін В.В., Іваницький В.В., Спичак Ю.М., Стебницький В.М., Петрів В.І., Кравець Р.В., Бирчак М.І. 


За результатами обговорення міжвідомча робоча група:

1. Констатувала, що заходи з реалізації виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.02.2010 № 7938/1/1-10 до Плану організації виконання Указу Президента України від 10.02.2010 р. № 145 «Про оголошення території міста Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області зоною надзвичайної екологічної ситуації» виконано частково, що дало змогу тимчасово стабілізувати екологічну ситуацію на зазначеній території та попередньо визначити перелік подальших робіт.

2. Визнала, що ситуація, яка склалася у зоні впливу місць захоронення відходів ГХБ ТОВ «Оріана-Галев» і Домбровського кар’єру, є критичною, має ознаки регіонального характеру та становить загрозу безпеки життєдіяльності населення регіону. Зазначене вимагає вжиття невідкладних заходів, потребує проведення додаткових науково-практичних досліджень для прийняття управлінських рішень стосовно запобігання розвитку надзвичайної екологічної ситуації у межах Калуської промислово-міської агломерації.

3. Запропонувала визначити першочерговими роботи за такими напрямками:
 вивезення та утилізація відходів ГХБ з полігону токсичних відходів ТОВ «Оріана-Галев»;
 проблемні питання Домбровського кар’єру, площ забруднених підземних вод (консервація Домбровського кар’єру з рекультивацією зовнішніх відвалів № 1,4 та хвостосховищ № 1,2 і відселення людей з територій просідання земної поверхні).

4. Рекомендувала Івано-Франківської обласній державній адміністрації спільно з виконавчим комітетом Калуської міської ради до 16.12.2011 визначити відповідальних виконавців першочергових робіт за зазначеними напрямками.

5. Запропонувала для геоекологічного обгрунтування заходів з ліквідації надзвичайної екологічної ситуації на території Калуського гірничопромислового району взяти за основу:
─ план виконання робіт по Домбровському кар’єру за темою: «Комплексний еколого-геологічний моніторинг на території Калуського гірничопромислового району» – додається (науковий керівник – Кузьменко Едуард Дмитрович, д. г.-м. н., професор, завідувач кафедри геотехногенної безпеки та геоінформатики Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу);
─ план виконання робіт по полігону токсичних відходів ТОВ «Оріана-Галев» – додається (науковий керівник – Лисиченко Георгій Віталійович, чл.-кор. НАН України, д.т.н., заступник директора, зав. відділу проблем екологічної безпеки ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»;

6. Рекомендувала Міністерству екології та природних ресурсів України спільно з Івано-Франківською обласною державною адміністрацією визначити обсяги фінансування першочергових, науково-пошукових та проектних робіт за рахунок коштів Державного та обласного фонду охорони навколишнього природного середовища відповідно до планів, визначених у пункті 5. 

7. Рекомендувала Міністерству екології та природних ресурсів України розглянути можливість фінансування у 2012 році заходу «Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження відходів гексахлорбензолу  та тари від них» у повному обсязі (орієнтовний обсяг фінансування – 460 млн. гривень) відповідно до Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 - 2015 роки.

8. Запропонувала Державній екологічній інспекції України передбачити створення додаткового підрозділу Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області у м. Калуші.

9. Рекомендувала Івано-Франківській обласній державній адміністрації спільно з виконавчим комітетом Калуської міської ради, Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області, Державною екологічною інспекцією в Івано-Франківській області та санітарно-епідеміологічною станцією в Івано-Франківській області до 20 січня 2012 року здійснити інвентаризацію небезпечних відходів на території м. Калуша та Калуського району.

10. Рекомендувала Міністерству економічного розвитку та торгівлі України спільно з Міністерством фінансів України та Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України вирішити питання щодо фінансування у 2012 році ДП «Калійний завод» ВАТ «Оріана» з метою виконання невідкладних природоохоронних заходів у зоні його діяльності та запобігання розвитку надзвичайної екологічної ситуації з можливими транскордонними наслідками. 

11. Запропонувала Івано-Франківській обласній державній адміністрації спільно з виконавчим комітетом Калуської міської ради до 01.02.2012 підготувати та подати до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України запит щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для вирішення екологічних проблем у зоні впливу  Домбровського кар’єру та місць захоронення відходів ГХБ ТОВ «Оріана-Галев» і супутньої речовини в межах Калуської промислово-міської агломерації.
Секретар наради О.А. Погребнюк


ДО ТЕМИ:
Професор Едуард Кузьменко пропонує комплексний еколого-геологічний моніторинг екології Калуша
http://vikna.if.ua/news/category/if/2011/12/23/7222/view

Екологічна проблема №1 Калуша — вже не гексахлорбензол
http://vikna.if.ua/news/category/ecology/2011/12/11/7080/view

Калуш чекає на науковців і півмільярда гривень від уряду
http://vikna.if.ua/news/category/ecology/2011/11/26/6911/view