Сплата податку на нерухомість у Калуші: розрахунок, пільги і ставки

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
Переглядів: 282
За невчасну сплату податку передбачається накладення штрафних санкцій

Платники — фізичні особи у 2016 році сплачують податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2015 рік, за ставками та з використанням пільг, які були встановлені рішенням міської ради на 2015 рік, відповідно у 2017 році сплачуватимуть — за 2016 рік, за ставками та з використанням пільг, які були встановлені рішенням міської ради на 2016 рік, повідомили ”Вікнам” в управлінні економічного розвитку міста Калуської міської ради.

 
Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 (один) квадратний метр бази оподаткування. Тобто, у 2016 році оплата податку розраховується виходячи із мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня 2015 року (1218 грн.), а у 2017 році оплата податку розраховуватиметься виходячи із мінімальної заробітної плати встановленої на 1 січня 2016 року (1378 грн.)


В Калуші встановлені наступні ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб, для оплати податку в 2016 та 2017 роках за 2015 та 2016 роки відповідно, в таких розмірах:


а) 1% — для житлової нерухомості;

б) 0% — для господарських (присадибних) будівель — допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; гаражів.

в) 0,15% — для інших видів нежитлової нерухомості.


Таким чином, у 2016 році в Калуші фізичні особи сплачують:

— за житлову нерухомість з розрахунку 12,18 грн. (13,78 буде в 2017р.) за кв. м;

— за нежитлову нерухомість (банки, аптеки, офіси, магазини і т. д.) — 1,83 грн. (буде 2,07 грн. в 2017 р.) за кв. м.

Пільги зі сплати податку на нерухомість для фізичних осіб

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості зменшується для сплати податку у 2016 за 2015 рік за рішенням міської ради:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 240 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 360 кв. метрів.


Також встановлено пільгу із сплати податку на житлову нерухомість у розмірі 100 відсотків наступним категоріям громадян:

— інвалідам 1 групи;

— дітям-інвалідам або одному із батьків дитини-інваліда, що є власниками житлової нерухомості де зареєстрована дитина інвалід.


Для сплати податку у 2017 за 2016 рік відповідно до Податкового кодексу України (органам місцевого самоврядування скасовано право збільшувати граничну неоподатковану площу житлової нерухомості):

— для квартири/квартир незалежно від їх кількості — на 60 кв. метрів;

— для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 120 кв. метрів;

— для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), — на 180 кв. метрів.


Залишено пільгу із сплати податку на житлову нерухомість у розмірі 100% наступним категоріям громадян:

— інвалідам 1 групи;

— дітям-інвалідам або одному із батьків дитини-інваліда, що є власниками житлової нерухомості де зареєстрована дитина інвалід.


Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

— об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі;

— об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).


До 1 липня за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) фізичної особи — платника податку на нерухоме майно ОДПІ направляє або вручає податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку з зазначенням відповідних платіжних реквізитів. Термін сплати податку — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.


За невчасну сплату податку передбачається накладення штрафних санкцій — 10% від суми податку, а якщо термін перевищить 30 днів — 20%.


Інформуємо платників – фізичних осіб, що додаткові 25000 гривень на рік за житло, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), вони платитимуть у 2017 році (за 2016 рік).Не є об’єктом оподаткування відповідно до Податкового кодексу (стосується як фізичних, так і юридичних осіб):

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність”.

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.


ЮРИДИЧНІ ОСОБИ

Цього року платники податку — юридичні особи сплачують податок за житлову та нежитлову нерухомість за 2016 рік. Ставка податку становить 0,15% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2016 р. (1378 грн.), тобто 2,07 грн. за 1 м2 бази оподаткування. В 2017 році ставка податку становитиме 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 р.


У Калуші встановлено пільгу у розмірі 100% із сплати податку з об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у приватній власності вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.


Окрім того, власники житлової нерухомості (юр. особи), загальна площа якої перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сплачують додатково 25000 гривень на рік за кожен із вказаних об’єктів житлової нерухомості (його частку).


Юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня і до 20 лютого подають до державних податкових інспекцій за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Податок сплачується авансовими внесками щокварталу. Граничний термін сплати — 29 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.  При цьому, якщо останній день сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, припадає на вихідний або святковий день, то його потрібно сплатити напередодні встановленого граничного терміну.


Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.