MiniBoss з Калуша

Ліза Полицька — 11-річна калушанка, якій випала нагода долучитися до заходу міжнародного рівня. Вона брала участь у чемпіонату світу з підприємництва серед молоді SAGE WorldCup 2017 та представляла проект у складі команди Worldofcreativity молодшої ліги “MiniBoss” (6-14 років).
Переглядів: 576
Команда, до якої увій­ш­ла Ліза Полицька, пред­ставила проект книжок. Кожна з п’ятьох дівчаток виконув

Цього­річ Ук­ра­ї­на отри­ма­ла уні­каль­ну мо­жли­вість ста­ти центром світового діло­вого співтовариства і 20 лютого 2017 року за Ук­ра­їною було визнане офі­ційне право проведення чемпіонату світу з під­приємництва серед моло­ді SAGE WorldCup 2017. Таке почесне право наша держава отримала тому, що українці, а зокрема одесити, неодноразово посідали на чемпіонаті призові місця. Чемпіонат світу SAGE є бізнес-подією №1 у світі в даному сег­менті. На чемпіонат що­річно приїжджають пред­ставники світової бізнес-еліти. SAGE WorldCup 2017” — це освітній проект юних підприємців, які вирішують проблеми XXI століття, визначені у Про­грамі ООН.

Цьогорічний чемпіо­нат тривав в Одесі впро­довж 10-14 серпня. У скла­ді одеської команди, яка виступала у молодшій лізі “MiniBoss”, була і калу­шанка Ліза Полицька.

Чому саме одеської команди?

Микола Полицький, батько Лізи, — член Клубу професійних  власників України. Тому приблизно раз на місяць відвідує презентації в різних ку­точках України. На одній із таких зустрічей спікером була Ольга Азарова, влас­ниця компанії “MiniBoss” — міжнародної бізнес-шко­ли в Україні:

"Ця компанія заче­пила мене своєю пре­зентацією та своїм підхо­дом до розвитку дітей. Я переконаний в тому, що кожна людина є талано­витою. Я як батько свою задачу бачу в тому, щоб виявити русло, в якому будуть сильними мої діти та розвивати це. Оскільки найближче представ­ницт­во компанії “MiniBoss” бу­ло в Чернівцях, то щосубо­ти впродовж року ми їзди­ли туди на заняття. До того ж, крім Лізи, цю школу від­ві­­дують і двоє моїх менших ді­тей”.

У бізнес-школі "Mini­Boss" Ліза вивчала, що таке гроші, бюджет, валю­ти світу. З лютого команда, до якої увійшла Ліза, готу­вала проект на чемпіонат України з молодіжного під­приємництва. Проте через хвилювання дівчат­ка не посіли першого міс­ця і тому не могли надалі брати участь у чемпіонаті світу. Проте калушанку помітили і запросили до одеської команди ліги "MiniBoss" на чемпіонат світу з підприємництва се­ред молоді SAGE World­Cup 2017.

Кілька місяців учас­ни­ки ко­манди збиралися в одно­му таборі і вдоскона­лю­вали свої проекти.

Команда, до якої увій­ш­ла Ліза Полицька, пред­ставила проект книжок. Кожна з п’ятьох дівчаток виконувала свою роль. Калушанка, до прикладу, була перекладачем. Та­кож у преокті були два автори, ілюстратор, ме­нед­жер і, звісно ж, ка­пітан.

Ліза Полицька поділи­ла­­ся з "Вікнами", як ви­никла ідея проекту:

"Діти не люблять читати, а ми робимо все для того, щоб читання їм здавалося цікавим та швидким. Ми самі створю­ємо книжки, тому що вва­жаємо, що книжки від ді­тей для дітей будуть ці­кавішими. Також ми самі створювали до них ілюст­рації, вигадували ребуси та інше для того, щоб зробити нашу книгу цікавішою. Зрештою, ми створили три книги: "Василіса, Вася і цуценя Попі", "Сирна ім­перія" та "Аніка". Остання була створена спільними зусиллями авторів коман­ди. Оскільки книги напи­сані російською, я пере­кла­дала їх українською та англійською мовами".

На проект-пред­став­лення англійською було виділено всього 5 хвилин:

"Ми всією командою виходили на сцену, позаду нас була презентація зі слайдами для кращої візуалізації проекту для суддів. У нас було 5 хвилин для того, щоб представити проект англійською мо­вою. Після презентації суд­ді поставили нам по­над 20 запитань. Ми на всі питання відповідали ан­глійською і дуже пережи­вали за те, щоб зрозуміти їхні питання. Проте все пройшло добре!".

Батько Лізи розповів про хвилювання і відповіді "хором":

"У них був дуже гар­ний виступ! Ми як батьки також переживали за те, як діти відповідатимуть на питання суддів. Хвилю­валися за те, що вони не знатимуть як відповісти, а вийшло навпаки — вони говорили "хором". Ось це був їхній єдиний "недолік".

Учасники команди Лі­зи отримали медалі та гра­моти в якості винаго­роди за участь у чемпіо­наті. Грошової винагороди не було.

Програма чемпіонату SAGE WorldCup 2017 була дуже насиченою. У день відкриття команди країн-учасників демонстрували традиції та пісні свого народу. Команда нашої калушанки виступала з піснею Катерини Бу­жинсь­кої "Як у нас на Ук­раїні". Ліза каже, що суд­дям дуже сподобався їх­ній український дух та са­ма пісня. До речі, суддями були представники з різ­них країн — строгі, об’єк­тивні та привітні водночас, зауважує калушанка.

Ліза вперше брала участь у подібному про­екті. Дівчинка в захваті від організації і має надію на повторну участь, проте уже з чернівецькою ко­ман­дою. Тому цього року продовжить відвідуватиме заняття у “MiniBoss” в Чер­нівцях. У Лізи вже є ідеї нового про­екту, але ділитися ними поки що не хоче.

Батько Лізи каже, що організація чемпіонату світу була на надзвичайно високому рівні:

"Я часто беру участь в багатьох форумах,але такої організації ще не бачив. Там були 22 іно­земні делегації, для яких потрібно було зробити все на найвищому рівні".

Участь у SAGE World­Cup 2017 та проживання в готелі під час його про­ведення були для учасни­ків команд безко­штов­ними.

Ліза дуже задоволена чемпіонатом ще й тому, що познайомилися з но­вими людьми, поспілку­валася з представниками інших країн, народів, змог­ла пі­знати нові культури:

"На чемпіонаті було дуже багато людей різних національностей. Всім сподобались корейці, во­ни були милі, класні і ці­каві до розмови".

Будучи на чемпіонаті всі команди-учасники ма­ли можливість спостері­гати за презентаціями су­перників. За словами Лі­зи, найбільше їй сподо­бався проект української команди "BigBoss", які представляли "Школу Року". Кожен з учасників демонстрував професійну гру на якомусь музичному інструменті. Лыза Полицька зауважує:

"На гала-концерті учасники команди "Big­Boss" зіграли кілька своїх пісень і це було дуже кру­то. Вони так мене нади­хнули, що я, мабуть, запи­шуся до цієї школи".

Світлана НЕБИЛОВИЧ, студентка Української академії друкарства