ОТГ Калуського району є аутсайдерами в Україні

На урядовому сайті, присвяченому децентралізації в Україні, опубліковано рейтинг об’єднаних територіальних громад України за підсумками виконання місцевих бюджетів у 2019 році. Його на підставі даних Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби України та даних веб-порталу openbudget.gov.ua підготували експерти Програми «U-LEAD з Європою» Віктор Венцель та експерт проекту SKL International Ігор Герасимчук.
Переглядів: 2724
Ілюстрація. У громадах Калуського району на зарплату йде велика частка загального фонду місцевих бюджетів: у Верхнянські

Рейтинг базується на основі оцінювання окремих фінансових показників бюджетів 806-ти ОТГ України.

За 2019 рік оцінювання проводили за вісьмома індикаторами: доходи загального фонду бюджету ОТГ на одного мешканця без трансфертів; видатки загального фонду бюджету на одного мешканця;  видатки на утримання апарату управління у розрахунку на одного мешканця; капітальні видатки бюджету громади на одного мешканця; рівень дотаційності бюджетів (без урахування субвенцій з державного бюджету); співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами ОТГ — доходами загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету; питома вага заробітної плати у видатках загального фонду бюджету ОТГ (без урахування трансфертів, перерахованих з бюджету ОТГ до інших бюджетів); питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків.

У дослідженні 806 ОТГ згрупували за критерієм чисельності населення. До першої групи включили ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів, до другої — з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів, до третьої — від 5 до 10 тис. жителів, до четвертої — ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів. У окрему, п’яту, групу виділили ОТГ — міста обласного значення.

У рейтингах усіх груп представлені об’єднані територіальні громади Івано-Франківської області (а їх станом на початок минулого року було 30). Причому більшість громад області посідають місця у «хвості» відповідних рейтингів.

Так, до першої групи загалом увійшло 95 ОТГ України, в тому числі й три прикарпатські. І всі вони — у останній третині рейтингу:  від 68-го місця і нижче.

У другій групі — 128 об’єднаних територіальних громад. Серед них вісім — із Івано-Франківської області. За винятком Брошнів-Осадської ОТГ (45 місце),  Вигодської ОТГ (53 місце) і Яблунівської ОТГ (79 місце), усі інші — розташувалися в «хвості» рейтингу. У тому числі і дві громади Калуського району, а саме:  Верхнянська ОТГ — на 123-му місці, а Новицька ОТГ — на останньому, 128-му місці в своїй групі.

До третьої групи включили 268 громад. З них 14 — прикарпатські. Причому, всі вони, окрім Ямницької ОТГ, яка посіла високе третє місце, — замикають рейтинг. Серед них і Войнилівська ОТГ Калуського району — на 262-му місці.  

Четверта група є найчисельнішою і включає 288 громад. З них п’ять — із Івано-Франківської області. Лише Угринівська ОТГ посіла високе 46-те місце, інші — в останній сотні рейтингу. До п’ятої групи увійшли 27 міст обласного значення, які станом на початок минулого року були центрами об’єднаних територіальних громад. Тут представлена Коломийська ОТГ, яка посіла десяте місце.

Фінансові показники ОТГ Калуського району

У середньому по Україні  громади з чисельністю населення від 10 до 15 тис. осіб торік отримали доходи загального фонду бюджету без трансфертів в розрахунку на одного мешканця на рівні  близько 4 388 гривень.  Доходи об’єднаних територіальних громад Калуського району є суттєво нижчими і становили: у Верхнянській ОТГ — близько 1 465 гривень, а в Новицькій ОТГ — майже 918 гривень на одного мешканця.

Видатки загального фонду місцевого бюджету на одного мешканця в ОТГ другої групи торік в середньому складали майже 6 116 гривень. У Верхнянській ОТГ —  близько 4,7 тис. гривень, а в Новицькій ОТГ — 4,3 тис. гривень на одного мешканця. За цим показником ОТГ Калущини посідають 107-ме та 113-те місця серед 128-ми аналогічних за чисельністю населення громад України.

На утримання місцевої влади громади з другої групи торік витрачали в середньому 945,3 гривні на одного мешканця, а питома вага витрат на утримання апарату управління в доходах загального фонду без врахування трансфертів склала 21,5%.

У Верхнянській ОТГ на утримання апарату управління торік витрачали 765,4 гривні в розрахунку на одного мешканця і це складало 52,2% усіх доходів загального фонду без урахування трансфертів.  Новицька ОТГ на утримання влади торік витрачала більше коштів — 801,9 гривні на одного мешканця, а, зважаючи на невеликі доходи місцевого бюджету, вийшло, що на утримання апарату управління громади торік пішло 87,4% усіх доходів загального фонду без трансфертів. Це найвищий показник не лише серед усіх 128-ми ОТГ другої групи, але й серед усіх ОТГ України в цілому.

У середньому 71% у видатках загального фонду місцевих бюджетів громад другої групи становить заробітна плата. У громадах Калуського району на зарплату йде ще більша частка загального фонду місцевих бюджетів: у Верхнянській ОТГ — 79,3%, а у Новицькій ОТГ — 85,8%.

Чим більше бюджет витрачає на зарплату, тим меншими є можливості для розвитку. По Україні капітальні видатки місцевих бюджетів громад другої групи торік становили в середньому майже 1462 гривні на одного мешканця, що в півтора рази більше, ніж, наприклад, витрати на утримання влади. У Верхнянській ОТГ капітальні видатки торік склали 795 гривень на одного мешканця, і це трохи більше, ніж пішло на утримання влади. Натомість, у Новицькій громаді капітальні видатки на одного мешканця значно поступаються видаткам на утримання влади — всього 350 гривень на одного мешканця за минулий рік. Відповідно, якщо по Україні в цілому питома вага капітальних видатків у загальних видатках місцевих бюджетів ОТГ другої групи склала  18,9%, то у Верхнянській ОТГ — 14,1%, а у Новицькій ОТГ — всього 7,4%.

Лише п’ять громад із 128-ми ОТГ групи торік мали показник дотаційності вище за 50%. Серед них і Новицька ОТГ з показником 56,4%. Показник дотаційності Верхнянської ОТГ торік склав 42,3%. 

Щодо Войнилівської ОТГ, то тут  доходи загального фонду бюджету без трансфертів торік склали всього понад 1 266 гривень на одного мешканця (середній показник для громад з чисельністю населення від 5 до 10 тис. осіб — близько 4,4 тис. гривень). Зате Войнилівська ОТГ може похвалитися відносно невеликими видатками на утримання апарату управління —  555,7 гривень на одного мешканця за підсумками минулого року (середній показник для громад третьої групи  — 1 075 гривень), а питома вага на утримання влади в доходах загального фонду бюджету без врахування трансфертів тут становить 43,9%. Це більше, ніж по Україні в цілому — 24,4%, але суттєво менше, ніж витрачають на утримання влади інші ОТГ Калуського району.

Видатки загального фонду бюджету у Войнилівській ОТГ торік склали 5036 гривень на одного мешканця (середній показник для громад третьої групи становить 6169 гривень).  Капітальні видатки в розрахунку на одного мешканця у Войнилівській ОТГ торік були відносно скромними — майже 467 гривень на одного мешканця (по Україні середній показник склав 1 645 гривень), а питома вага капітальних видатків у загальних видатках бюджету — всього 8,3% (по Україні – 20,7%).

Показник дотаційності Войнилівської ОТГ торік склав 43,4%, а на виплату зарплати пішло 81,6% коштів загального фонду бюджету (по Україні — 70,9%).

Таким чином, якщо порівнювати фінансову ситуацію ОТГ Калуського району, то можна зробити висновок, що найкращою вона є у Верхнянській ОТГ: тут збирають найбільше податків з розрахунку на одного мешканця, найменше залежать від дотацій та найбільше вкладають у розвиток. Натомість, показники Новицької ОТГ є найменш оптимістичними: доходи на одного мешканця громади тут є найменшими. Це ж стосується й інвестицій у розвиток. А на утримання апарату управління ця громада, навпаки, витрачає найбільше відносно своїх доходів.

Богдана ТИМЧИШИН, журналістка