Індивідуальне опалення не звільнить від обов’язку оплачувати теплопостачання від Калуської ТЕЦ

9 листопада на офіційному сайті Калуської міської ради оприлюднили Типовий індивідуальний Договір про надання послуги з постачання теплової енергії ДП «Калуська ТЕЦ-нова». На сайті підприємства його опублікували раніше — на початку жовтня.
Переглядів: 36448
На основі типового договору Калуська ТЕЦ може виставляти рахунки калушанам, які перейшли на індивідуальне опалення

Нагадаємо, з 1 травня цього року набув чинності Закон України яким було внесено зміни до організації моделі договірних відносин, а саме: запроваджено укладання публічного договору приєднання. У разі, якщо співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали з виконавцем комунальної послуги колективний договір, з ними укладається індивідуальний договір про надання комунальної послуги, що є публічним договором приєднання.

Ще 7 травня на сайті міської ради оприлюднили типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії комунального підприємства (його назву завбачливо не вписали, зараз це «Калуська енергетична Компанія»), зате вказано, що виконавцем є комунальне підприємство «в особі його директора Шевчука Петра Васильовича». Цей договір вважається укладеним терміном на рік (з можливістю продовження). Тож він є актуальними для споживачів послуги центрального теплопостачання від котелень міста.

Публічний договір від комунального підприємства і публічний договір від Калуської ТЕЦ суттєво різняться, причому — не на користь споживачів від Калуської ТЕЦ. Головною причиною розбіжності є зміни до Типового договору, які відбулися на рівні держави. А саме: комунальне підприємство свій публічний договір розробило на основі актуального станом на травень Типового договору, який було затверджено урядовою постановою 21 серпня 2019 року, а Калуська ТЕЦ — на основі Типового договору в редакції «свіжої» постанови уряду — від 8 вересня 2021 року.

Так, із договору Калуської ТЕЦ можна зробити висновок: якщо у багатоквартирному житловому будинку є центральне опалення, то споживами послуги теплопостачання є також люди, що перейшли на індивідуальне опалення. 

«Обсяг теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення розподіляється також на споживачів, приміщення яких обладнані індивідуальними системами опалення», — зазначено у розділі «Предмет договору». У договорі комунального підприємства такої деталізації немає.

Крім того, в розділі «Права споживача» договору від Калуської ТЕЦ зазначено, що споживач має право «відключитися від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) відповідно до Порядку ...; це право не звільняє споживача від зобов’язання відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції)», а у розділі «Обов’язки споживача», йдеться, що споживач зобов’язаний «у разі відключення його приміщення від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установленому законодавством порядку відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобудинкових потреб на опалення, який складається з обсягу теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку та обсягу теплової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення та гарячого водопостачання (за наявності циркуляції)».

У договорі від комунального підприємства всього цього немає: тут зафіксоване лише право споживача «в установленому законодавством порядку відключитися від систем (мереж) централізованого теплопостачання (централізованого опалення)». Додаткових зобов’язань на таких споживачів комунальне підприємство не покладає.

Таким чином, на основі типового договору Калуська ТЕЦ може виставляти рахунки за опалення калушанам, які перейшли на індивідуальне опалення.

При цьому вони не мають можливості уникнути такого кабального зобов’язання. У розділі «Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін, продовження його дії» зазначено, що договір з ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» «набирає чинності не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, договір вважається продовженим на черговий однорічний строк».

І далі: «Договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин» . А «у разі відключення приміщення споживача від систем (мереж) централізованого опалення (теплопостачання) в установленому законодавством порядку цей договір не припиняє своєї дії».

У договорі комунального підприємства нічого подібного не має та зазначено, що умови договору можуть бути змінені (крім вартості послуги) виключно за згодою сторін, а про відмову від договору можна повідомити письмово (без виключної умови зміни моделі договірних відносин).

У розділі «Облік послуги» договору зі споживачами ДП «Калуська ТЕЦ-нова» зазначено, що  «заміна, обслуговування вузла (вузлів) розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, зокрема його (їх) огляд, опломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодична повірка засобів вимірювальної техніки, здійснюється за рахунок споживача».

Аналогічний пункт у договорі комунального підприємства звучить так: «Виконавець здійснює обслуговування вузла (вузлів) розподільного обліку/приладів-розподілювачів теплової енергії, зокрема його огляд, опломбування, ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) та періодичну повірку засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла розподільчого обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування».

Причому в обох договорах зазначено, що споживач вносить плату виконавцю, яка складається з плати за послугу, яка розраховується, виходячи з розміру затвердженого тарифу та обсягу її споживання та плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем.

При цьому за Законом «Про житлово-комунальні послуги» «витрати, пов’язані з обслуговуванням та заміною вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, відшкодовуються шляхом сплати споживачами комунальних послуг виконавцю комунальної послуги плати за абонентське обслуговування, яка не може перевищувати граничний розмір, визначений Кабінетом Міністрів України, — у разі укладення індивідуальних договорів або індивідуальних договорів з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем».

Граничний розмір плати за абонентське обслуговування в розрахунку на одного абонента зараз становить 33,74 гривні (з ПДВ). На послугу з постачання теплової енергії  від комунального підприємства «Калуська енергетична компанія» абонплата становить 30,70 гривні на місяць і нараховується, починаючи з листопада. Щодо Калуської ТЕЦ, то вона плату за абонентське обслуговування нараховує від січня поточного року — в розмірі 29,01 гривні.

І в договорі Калуської ТЕЦ, і в договорі комунального підприємства прописано відповідальність споживча за несвоєчасну оплату послуги (в разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу. Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином). А також — права споживача на отримання якісної послуги: за це виконавець має сплати йому штраф.

У договорі комунального підприємства розмір штрафу не конкретизований, а в договорі Калуської ТЕЦ зазначено, що він має складати 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги з постачання теплової енергії, визначеної за попередній опалювальний період  за кожен день ненадання послуги, надання її не в повному обсязі або надання послуги неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).  

Щоправда, виконавець послуги не буде нести відповідальності за її відсутність чи неналежну якість, якщо доведе, що в точці її обліку якість відповідала вимогам. Тобто, якщо, наприклад, тепло неналежної якості через стан будинкових мереж, то це не є проблемою надавача послуги.

Богдна ТИМЧИШИН, журналістка