Тисячі мешканців Калущини підписали звернення проти нового будівництва «Свісс Кроно»

Міндовкілля оприлюднило заперечення громадськості щодо намірів будівництва відділення по підготовці смоли в Брошневі-Осаді.
Переглядів: 11499
При проведенні планової діяльності очікуються значні викиди формальдегіду в атмосферне повітря

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 року на офіційному сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України опубліковано повідомлення ТОВ «Свісс Кроно» про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, щодо намірів будівництва відділення по підготовці смоли в смт Брошнів-Осада.

У повідомленні про планову діяльність зазначено, що карбідно-формальдегідні смоли є сировиною для діючого виробництва ТОВ «Свісс Кроно».

«Нове будівництво відділення по підготовці смоли планується в смт Брошнів-Осада, Калуського р-ну Івано-Франківської обл. Метою розробки проекту Відділення по підготовці смоли є підготовка та зберігання смоли для виробничих потреб ТОВ "Свісс Кроно". Підготовка відбувається шляхом додавання води та добавок і змішування при заданій температурі КФК (карбамідно-формальдегідний концентрат. — Авт.) з карбамідом або меламіном», — повідомило підприємство.

Потужність виробництва готового продукту — карбамідно-формальдегідної смоли та меламін карбамідно-формальдегідної смоли — 44 000 тон на рік. Також у повідомленні зазначено, що можливий вплив відділення по підготовці смоли на повітряне середовище — утворення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зі специфічним запахом, органічним вмістом.

Упродовж 20-ти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства громадськість мала право надати Міністерствц захисту довкілля та природних ресурсів України зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Як раніше повідомляли «Вікна», в Голині та інших населених пунктах Калуського району люди збирали підписи під зверненням до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, управління екології та природних ресурсів ОДА, Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області.  Відкриття відділення по підготовці смоли негативно вплине на екологічну ситуацію в регіоні та просять не допустити будівництво нового виробництва, йдеться у зверненні.

У відведений термін до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України надходили зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.  15 листопада вони були оприлюднені на сайті Міністерства. Також їх направили ТОВ «Свісс-Кроно» для врахування при розробці Звіту з оцінки впливу на довкілля. Наступні етапи — оприлюднення Звіту з ОВД, його громадське обговорення на надання висновку ОВД в якому визначають допустимість чи обґрунтовують недопустимість планованої діяльності.

Зауважень до планової діяльності ТОВ «Свісс Кроно» чимало. Зокрема, до Міндовкілля звернулися депутати Івано-Франківської обласної ради Тарас Виноградник і Назарій Іванів:

«Враховуючи той факт, що підготовка смоли призведе до збільшення викидів формальдегіду в атмосферу, вважаємо, що нове будівництво відділення по підготовці смоли заводу ДСП в смт Брошнів-Осада, де і зараз спостерігається високий рівень забруднення повітря, є недопустимим».

Також депутати вказали на те, що частина території, де планується будівництво, належить до житлової зони, тому реалізація проекту буде вважатися порушенням вимог щодо забудов території Брошнева-Осади та будуть порушені норми чинного земельного законодавства.

«ТОВ «Свісс Кроно» зверталося до Брошнів-Осадської селищної ради з проханням внести зміни до генерального плану та схеми зонування смт Брошнів-Осада. Брошнів-Осадська селищна рада 19.03.2021 року вирішила направити клопотання до Калуської районної державної адміністрації про дострокове внесення змін до генерального плану та схеми зонування смт Брошнів-Осада, однак у цьому клопотанні було відмовлено», — повідомляють депутати обласної ради.

У пропозиціях до рівня деталізації інформації в звіті з ОВД Тарас Виноградник і Назарій Іванів зазначили зокрема такі:

  • провести оцінку майбутніх викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в сукупності з існуючими;
  • повідомити, чи будуть встановлені очисні установки для зменшення забруднення повітря;
  • оцінити, яким чином діяльність ТОВ «Свісс Кроно» впливатиме на захворюваність мешканців смт Брошнів-Осада;
  • надати відомості про техногенні ризики та зону ураження в разі виникнення надзвичайної ситуації тощо.

Зауваження і пропозиції до планової діяльності ТОВ «Свісс Кроно» подав кандидат хімічних наук, науковий співробітник Технічного Університету Мюнхена (Німеччина) др. Віктор Глухий. Він вказав на те, що планова діяльність підприємства відноситься не до другої категорії, як зазначено в оголошенні, а до першої (хімічне виробництво потужністю понад 10 тис. тонн на рік).

«Як зазначено в оголошені про планову діяльність, «підготовка відбувається шляхом додавання води та добавок і змішування при заданій температурі КФК з карбамідом або меламіном». Однак, у планованому технологічному процесі при взаємодії карбаміду з формальдегідом утворюються моно- або диметилпохідні карбаміду, які при подальшій конденсації з карбамідом утворюють лінійні олігомери. Тобто, цей процес є хімічною реакцією поліконденсації, а відповідно відноситься до хімічного виробництва полімерних матеріалів (важка хімічна промисловість, перша категорія)», — зазначає науковець.

Також Віктор Глухий вказує на те, що при проведенні планової діяльності очікуються значні викиди формальдегіду в атмосферне повітря. У 2019 році на підприємстві було встановлено фільтр-пиловловлювач з методом фільтрування — розпилювання водяної пари. Однак його ефективність щодо вловлювання газоподібного формальдегіду є досить низькою (до 30%), відтак значна частина формальдегіду потрапляє в атмосферне повітря. Тож для провадження планової діяльності необхідно встановити додаткове сучасне очисне обладнання.

«Відсутність такого очисного обладнання робить неможливим провадження не лише планованої, але й поточної діяльності, оскільки концентрації формальдегіду на межі санітарно-захисної зони значно перевищують гранично допустимі концентрації, що негативно впливає на довкілля та здоров’я населення і є причиною стійкого зростання захворюваності населення, в тому числі на онкологічні захворювання та зменшення очікуваної тривалості життя», — зауважив Віктор Глухий.

Також науковець при розробці звіту з ОВД пропонує передбачити запровадження онлайн-моніторингу викидів у повітря забруднюючих речовин як на самому джерелі викидів, так і на межі санітарно-захисної зони та забезпечити постійний доступ громадськості до його результатів, провести розрахунок викидів забруднюючих речовин від усіх виробництв, які знаходяться на цьому промисловому майданчику та оцінити ризики їх сукупного впливу.

Заперечення до будівництва нового виробництва на адресу Міністерства направила і депутатка Калуської міської ради Ольга Сікора. Вона вказала на те, що згідно з санітарними нормами забороняється розташовувати нові об’єкти  на територіях з рівнем забруднення, який перевищує гігієнічні нормативи.

«Концентрація формальдегіду в смт Брошнів-Осада перевищує ГДК для атмосферного повітря населених місць та становить 0,296 мг на кубічний метр, що майже в 100 разів перевищує законодавчо встановлену середньодобову ГДК (0,003 мг на кубічний метр) та майже в 10 разів максимальну разову ГДК (0,032 мг на кубічний метр)», — повідомляє депутатка.

Також Ольга Сікора вказала на те, що санітарно-захисна зона відділення з підготовки смоли має становити не менше 500 метрів, а реально відстань від установки до межі житлової зони становитиме менше 200 метрів. «Більше того, виробнича діяльність ТОВ «Свісс Кроно» провадиться в житловому кварталі смт Брошнів-Осада, де санітарно-захисні зони діючого підприємства не відповідають чинним вимогам і свого часу вже були зменшені», — йдеться у запереченні.

Також Ольга Сікора посилається на санітарні норми, за якими розміщення нових підприємств і виробництв І-ІІ класів шкідливості в межах населених пунктів категорично не допускається, оскільки при виробництві карбамідних та меламінових смол використовуються горючі, легкозаймисті та токсичні речовини.

У своєму запереченні Ольга СІкора звернула увагу і на виробничі стоки від насосного обладнання, промивки технологічного обладнання, які заборонено скидати в мережу господарської каналізації, а система очищення виробничих стоків на підприємстві не передбачена. Тож є ризик, що вони потраплятимуть у річку Сівку. Депутатка зазначає, що за таких передумов «будівництво виробництва карбамідно-формальдегідних і меламінових  смол на території ТОВ «Свісс Кроно» є кримінальним злочином і має бути заборонено».

Також до зауважень і заперечень долучили колективне звернення жителів Брошнів-Осадської ОТГ  (вони просять не допустити перетворення території громади у зону екологічного лиха), аналогічне звернення мешканці надіслали в Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, яка також скерувала його до Міністерства захисту довкілля. До департаменту екологічної оцінки впливу на довкілля Міністерства звернулася і Брошнів-Осадська селищна рада на позачерговій сесії 5 листопада.  Також селищна направила звернення до уряду, міністерств і відомств, а також ТОВ «Свісс Кроно», в якому йдеться, що «жителі Брошнів-Осадської територіальної громади, а також Брошнів-Осадська селищна рада як орган місцевого самоврядування, що представляє інтереси жителів громади, виступає проти нового будівництва відділення по підготовці смоли заводу ДСП в смт. Брошнів-Осада по вул. 22-Січня, 83».

Крім того, на сайті Міністерства є звернення жителів Калуського району проти будівництва, під яким збирали підписи в Голині. Під цим зверненням — тисячі підписів, у тому числі мешканців Пійла, Голиня, Кропивника, Тужилова, Калуша.

Богдана ТИМЧИШИН, журналістка