Конституційний суд розтлумачив, що про чиновників знати можна, а що — ні

Будь-яка інформація окрім декларацій про доходи, відомості про незаконні дії органів влади та персональних даних осіб, які балотуються до органів влади, є конфіденційною і її не можна збирати та поширювати. Таке рішення виніс Конституційний суд.

Конституційний суд України розтлумачив положення частин 1 та 2 ст 32 Конституції України. Зокрема, в ній ідеться “не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфідеційної інформцаії про особу без її згоди, крім випадків, передбачених законом”. Та частин 2 та 3 ст 34 Конституції, в якій ідеться “кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово, або в інший спосіб”.
Згідно з резолюції Конституційногого суду під інформацію про особисте та сімейне життя особи слід розуміти “будь-які дані про відносини не майнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за вийнятком передбаченої законом інформації, що стосується здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави, або органом місцевого самоврядування посадових або службових повноважень”. Така інформація про особу є конфіденційною.
Також в резулятивній частині рішення Конституційного суду, ідеться що “збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органом місцевого самоврядування, юридичними, або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається вийнятково у випадках, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини”.
Рішення суду зачитав голова Конституційного суду Анатолій Головін. Рішення є обов’язковим до виконання, остаточним і не може бути оскаржено.
“Згідно із законодавством України, не належить до інформації з обмеженим доступом декларації про доходи осіб та членів їх сімей, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади, або обіймає посаду державного службовця, службовців органів місцевого самоврядування першої або другої категорії, персональні дані фізичної особи, яка претендує зайняти чи займає виборну посаду у представницьких ораганах, або так само державного службовця першої категорії за вийнятком інформації, яка відповідно до закону визначена такою, що належить до інформації з обмеженим доступом, відомості про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб”, — сказав Головін.
Приводом до розгляду Конституційним судом положень Конституції України стало конституційне подання Жашківської райради Черкаської області, подане у жовтні минулого року.